Co to jest układ endokannabinoidowy?

Układ endokannabinoidowy ( ang. ECS )odgrywa bardzo ważną rolę , a odkryty został dzięki konopiom. Reguluje on funkcję wielu narządów i układów. Bierze on udział w regulacji wielu procesów zachodzących w naszym ciele takich jak łaknienie, odczuwanie bólu, pracę układu odpornościowego, zmiany nastroju pamięć. Odkryty on został kilkanaście lat temu. Składa się z receptorów nazwanych  CB1 i CB2 oraz kilku innych np. G58. Receptor CB1 został okryty w 1990  rozmieszczony jest on głównie w mózgu szczególnie w  hipokampie, móżdżku, jądrach podstawnych podwzgórzu, korze mózgowej , a także w tkance tłuszczowej, mięśniach oraz wątrobie. Natomiast, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa nie ma receptorów tych w pniu mózgu dlatego konopie są tak bezpiecznymi lekami, bo nie można przedawkować ich tak jak morfiny.

Receptory CB2odkryte w 1993 roku znajdują się w miejscach związanych z układem odpornościowym w więc takie jak: leukocyty, śledziona, grasica  węzły chłonne, migdałki oraz kości.

Jak działa układ endokannabinoidowy

Układ endokannabinoidowy działa poprzez receptory oraz endogenne ligandy oraz metabolizm ich wytwarzania oraz enzymy regulujące syntezę i degradację endogennych ligandów tego układu. Endogennymi agonistami układu endokannabinoidowego są na przykład:

  • anandamid (AEA -Ananda znaczy w sanskrycie rozkosz )
  • 2-arachidonoiloglicerol (2-AG).

Receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 rozmieszczone są na błonie presynaptycznej neuronu, natomiast wydzielane są przez błonę postsynaptyczną. To jest znacząca różnica w stosunku do działania innych neuromediatorów takich jak noradrenalina, adrenalina czy dopamina. Endokannabinoidy modyfikują działanie tych mediatorów. Pełnią funkcję regulującą. Inaczej też niż w/w mediatory endokannabinoidy nie są  magazynowane w synapsie tylko są produkowane w razie potrzeby i uwalniane na żądanie. Stanowią one więc nadzór nad procesami homeostazy organizmu. Są one pośrednikami między komórkami układu nerwowego a układem odpornościowym. Prawidłowa praca układu endokannabinoidowego

powoduje  więc utrzymanie odporności na odpowiednim poziomie. Tu od razu nasuwa się zastosowanie fitokannabinoidów przy zaburzeniach odporności. Coraz więcej doświadczeń oraz publikacji jest na ten temat,  że niedomoga układu endokannabinoidowego powoduje powstanie wielu dotychczas nie wyjaśnionych chorób. Temat ten jest na tyle nowy i ciekawy, że wymaga wielu dalszych badań. Konopie są szczególnie napiętnowane, gdyż marihuana jest ciągle na indeksie zakazanych substancji. Mimo przeszkód ze strony władzy oraz braku zainteresowania firm farmaceutycznych badania rozwijają się jednak intensywnie. Wyniki tych badań są bardzo obiecujące i mogą się przyczynić do leczenia wielu dotychczas nieuleczalnych chorób przewlekłych. Receptory CB1 występują w dużej liczbie w mózgu, móżdżku, rdzeniu kręgowym, a także mniej licznie w wątrobie, płucach, mięśniach gładkich, układzie pokarmowym, komórkach trzustki, śródbłonku naczyń krwionośnych, układzie rozrodczym, w komórkach układu odpornościowego. Receptory CB2 występują głównie w obwodowych układzie nerwowym, na komórkach układu odpornościowego oraz w przewodzie pokarmowym – jelitach, trzustce, wątrobie.